O firmie…

KOREKTOWANIE TEKSTÓW – SZKOLENIA KOMPETENCYJNE – WARSZTATY ZAWODOWE ANALITYCZNE METODOK  LESSON  STRATEG – OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH



EMBLEMA USL świadczy usługi:

 KONSULTACJE METODOLOGICZNE |  | KOREKTOWANIE TEKSTÓW

dla autorów prac dyplomowych, licencjackich, inżynierskich, magisterskich, a także prac doktorskich oraz różnego rodzaju dokumentacji służbowej, jak raporty, analizy, wnioski, rekomendacje, koncepcje, projekty.

Usługi oparte na wieloletnim doświadczeniu wyniesionym ze współpracy z uczelniami wyższymi.


EMBLEMA USL realizuje warsztaty analityczne:

METODOK – refleksyjnego przetwarzania dokumentów

LESSON – uczenia się na doświadczeniach Lessons Learned

STRATEG – sytuacji konfliktowych

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/warsztatyanalityczne/

EMBLEMA USL realizuje szkolenia z zakresu m.in. obsługi narzędzi wspomagających zarządzanie projektem, kompetencji analitycznych, kompetencji przedsiębiorczości i informatycznych, zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej w organizacji. Firma poleca swoje usługi szkoleniowe dla uczelni wyższych, szczególnie w ramach aktualnych programów unijnych jak POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:

https://www.power.gov.pl/


EMBLEMA USL realizuje usługi:

OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

w ramach której może przygotować, poprowadzić, nadzorować i audytować procedury zamówień publicznych.


EMBLEMA USL realizuje  zabezpieczenie w transport wodny i lądowy, obsługę jachtów, nawigację morską w rejonie Zatoki Gdańskiej i Puckiej.