O firmie…

KOREKTA – KOREKTOWANIE – KOREKTOROWANIE

      • DOKUMENTÓW
      • INSTRUKCJI
      • PRAC DYPLOMOWYCH 
       • korekta prac licencjackich
       • korekta prac magisterskich
       • korekta prac doktorskich
       • korekta monografii
      • KOREKTA DOKUMENTÓW ANALITYCZNYCH
      • KOREKTA SPRAWOZDAŃ
      • KOREKTA RAPORTÓW
      • KOREKTA TEKSTÓW innych…

WARSZTATY ANALITYCZNE

METODOK  LESSON  STRATEG


SZKOLENIA KOMPETENCYJNE


OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHEMBLEMA USL świadczy usługi:

 KONSULTACJE METODOLOGICZNE |  | KOREKTA – KOREKTOWANIE TEKSTÓW

dla autorów prac dyplomowych, licencjackich, inżynierskich, magisterskich, a także prac doktorskich oraz różnego rodzaju dokumentacji służbowej, jak raporty, analizy, wnioski, rekomendacje, koncepcje, projekty.

Usługi oparte na wieloletnim doświadczeniu wyniesionym ze współpracy z uczelniami wyższymi.


EMBLEMA USL realizuje warsztaty analityczne:

METODOK – warsztaty analityczne refleksyjnego przetwarzania dokumentów

LESSON – warsztaty uczenia się na doświadczeniach Lessons Learned

STRATEG – warsztaty analityczne sytuacji konfliktowych

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/warsztatyanalityczne/

EMBLEMA USL realizuje szkolenia z zakresu m.in. obsługi narzędzi wspomagających zarządzanie projektem, kompetencji analitycznych, kompetencji przedsiębiorczości i informatycznych, zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej w organizacji. Firma poleca swoje usługi szkoleniowe dla uczelni wyższych, szczególnie w ramach aktualnych programów unijnych jak POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:

https://www.power.gov.pl/


EMBLEMA USL realizuje usługi:

OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

w ramach której może przygotować, poprowadzić, nadzorować i audytować procedury zamówień publicznych.