Korekta – Korektowanie Tekstów

OFERTA SPECJALNA DLA STUDENTÓW

korekta “K2”  – 1 strona A4 tylko 10 zł

Rabat na korektę “K3” -30% (od kwoty w cenniku)


Korekta prac naukowych:

  • artykuły naukowe
  • prace licencjackie
  • prace magisterskie
  • rozprawy doktorskie i  habilitacyjne

Korekta tekstów służbowych:

  • dokumentacje
  • projekty
  • koncepcje
  • raporty
  • analizy